Zoeken
bulkwagen FFHX
21-10-2014 | Tot 100 % bestrijding mogelijk van engerlingen in grasland!
1
Figuur: Afdoding van engerlingen half augustus 2014. Vrijwel alle engerlingen bevonden zich in de bovenste 5 cm van de bodem.
Uit de ervaringen van Praktijknetwerk “Duurzame aanpak engerlingen” blijkt dat engerlingen in grasland tot 100% bestreden kunnen worden. Engerlingen vormen met name op de zandgronden een enorm probleem. We zijn dan ook erg blij met...

Lees meer
14-10-2014 | Videoreportage – Op bezoek bij boer Frank: de transitieaanpak in de praktijk
Hoe maak je van de transitieaanpak van ForFarmers Hendrix een succes? Gert Billekens en Frank Brinkhaus, eigenaren van VOF de Römer in Heythuysen, laten het in deze video zien en vertellen welke andere maatregelen zij nemen om zo veel mogelijk...

Lees meer
06-10-2014 | Tip van de maand oktober: optimaliseer het rantsoen voor melkgeiten
Optimaliseer het rantsoen voor melkgeiten De voedingsbehoefte van uw melkgeiten verandert. De dagen worden korter en veel geiten zijn inmiddels gedekt. Deze factoren hebben invloed op de melkproductie. Nu is het moment om de balans op te...

Lees meer
01-10-2014 | Groenbemester na maïs
1
Een groenbemester is een volwaardige teelt. Groenbemesters hebben na de maïsoogst echter een kort groeiseizoen. Ze moeten daarom zo snel mogelijk na de oogst worden gezaaid. Laat geen groeidagen verloren gaan, omdat er nog moet worden bekalkt....

Lees meer
30-09-2014 | Speciale matrix voor gefermenteerde grondstoffen
Unieke introductie Fermentatie verbetert de voederwaarde van grondstoffen voor varkens. Een rantsoen met gefermenteerde grondstoffen moet daarom anders geformuleerd worden dan een gangbaar rantsoen. ForFarmers Hendrix ontwikkelde hiervoor...

Lees meer
29-09-2014 | Open dag ‘For Potato Farmers’ wekt interesse naar proefresultaten
Proefresultaten deze winter bekend Ruim 150 bezoekers, waaronder veel grote aardappeltelers, trok de open dag ‘For Potato Farmers’ donderdag 18 september in het Duitse Hoogstede. Zij lieten zich hier informeren over de nieuwste...

Lees meer
29-09-2014 | Video over diervoerproductie
De Nevedi (Nederlandse Vereniging van Diervoederproducenten), waar ook ForFarmers lid van is, heeft recentelijk een video gemaakt over de productie van diervoeders. Doel van deze video is met name kinderen te leren wat dieren eten en hoe...

Lees meer
25-09-2014 | Stuur innovatie in en win €5.000,-
Innovaties helpen de agrarische sector naar een hoger plan. Om die reden stimuleert ForFarmers Hendrix het delen en ontwikkelen van innovaties. Speciaal hiervoor is het Innovatiefonds Farmers for Farmers opgericht. De onafhankelijke jury...

Lees meer
11-09-2014 | Open dag bemesting en gewasbescherming aardappelteelt
Onder de noemer ‘For Potato Farmers’ organiseert de sector Plant van ForFarmers Hendrix op 18 september een open dag in het Duitse Hoogstede. De dag is bestemd voor akkerbouwers met aardappelen in het bouwplan. Zij zien hier de nieuwste...

Lees meer
29-08-2014 | Pensverzuring door hittestress of natte kuilen?
Een gezonde pens is een voorwaarde voor een efficiëntie melkproductie en gezonde dieren. In sommige situaties is er risico op pensverzuring. Bijvoorbeeld bij hittestress of bij het voeren van natte kuilen. Voorkom problemen door tijdig...

Lees meer